Isabel Myers & Katherine Briggs – Kişilik Teorisi

kişilik-test

Myers & Briggs – Kişilik Teorisi

Katherine Briggs ve kızı Isabel Briggs Myers, 1900’lü yılların başında kişisel meraklarından ve Carl Jung’un psikolojik tipler üzerine yazdığı kitaptan aldıkları ilhamdan dolayı kişilik tiplerini analiz etmeye başladılar. Psikolojik geçmişi olmayan bu ikiliyi psikanalist tiplemeye iten sebepler ve sürecin hikayesi ufak bir internet araştırmasıyla rahatlıkla bulunabilir. Bu anne–kız, kendi azimleri ile uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda, psikometrik bir test hazırlamayı başardılar. İlk etapta ilgi görmeyen bu teori çıktıları, daha sonra birkaç psikoloji otoritesinin desteğini almasıyla nihayet 1962 yılında kitaplaşarak yayınlandı. Böylece günümüzde bile kurumsal firmaların insan kaynakları tarafından işe alım süreçlerinde kullanılan bir araç haline geldi.

Myer ve Briggs, bu kişilik indeksinde insan karakterlerini dört ana başlığa, bu dört ana başlığı da dörder ara başlığa ayırarak toplamda 16 parçaya böler. Belli testlere tabii tutulan kişiler, verdikleri cevaplara göre bu 16 gruptan birisine dahil edilir. Her grubun birbirinden farklı algılama süreci, karar mekanizması ve düşünce şekli vardır.

Değer mekanizmaları 4 ana başlığa bölünür.

Enerji Kaynağına Göre: İçedönüklük (Intavert) – Dışadönüklük (Extravert)

Başlığından da anlaşılacağı üzere kişileri, enerjisinin kaynağına göre ayıran parametredir.

İçedönük insanlar enerjilerini kendi içlerinden alırlar. Aşırı kalabalık ortamlardan hoşlanmazlar. Yalnız kalmayı ve yalnız çalışmayı severler. Grup çalışmalarında sessiz kalan ve kendi işini kendi halleden bir yapıya bürünürler. Topluluk içerisinde düşüncelerini ifade edebilmeleri için önce bir güven ortamının oluşmasını beklerler. Kontrol, onların ana mottolarından birisidir. Buradan itibaren içedönük insanları I harfi ile simgeleyeceğiz.

Dışadönük insanlar ise enerjilerini dış dünyadan alırlar. Klan yaşantısına, toplu ve sosyal hareketlere açıktırlar ve kendilerini bu ortamlarda daha güvende ve rahat hissederler. Ekip çalışmasına yatkın, liderlik yetenekleri görece olarak bir tık daha fazladır. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar ve yalnız kalma korkusunu kimi zaman yaşarlar. Bu paragraftan itibaren dışadönük değeri E harfi ile simgeleyeceğiz.

Bilgi Toplama Yöntemine Göre: Algısal-Duyusal (Sensing) – Sezgisel (Intuition)

Kişilerin bilgi edinirken ya da bilgi toplarken hangi kaynağa göre hareket ettiğine göre ayıran parametredir.

Sezgisel insanlar gelecek odaklıdır diyebiliriz. Bilinmeyenle ilgilenirler. Fikirlere bakan, yeni olasılıklar ve teoriler üzerine konuşmayı ve düşünmeyi seven, açık ve net olmayan şeyleri tahmin etmeyi tercih eden kişilikleri ifade eder. Hisler ön plandadır. Bu paragraftan itibaren N harfi ile simgeleyeceğiz.

Algısal insanlar ise daha çok geçmiş ve şimdiye yönelik insanlardır. Gerçeklerle ilgilenen, sadece bildiğini yorumlamayı tercih eden, somutu seven, açık ve bilimsellikten yana meyilli olan karakterler algısaldır. Bu paragraftan itibaren algısallığı S harfi ile simgeleyeceğiz.

Karar Verme Mekanizmasına Göre: Düşünen (Thinking) – Hisseden (Feeling)

Kişileri karar verme mekanizmasına göre ayıran parametredir. Karar verirken neye göre hareket ettiğimizi açıklar.

Düşünen kişiler, analitik ve bağımsız bir yaklaşım kullanarak nesnel mantık temellerinde kararlar veren kişiler, düşünen kişilerdir. Thinking kelimesinin birebir çevirisini yaptığımız ve orijinalden kopmak istemediğimiz için ‘düşünen’ kelimesini kullandık ancak burada ‘mantıksal’ kelimesi de bu kavram için uygun olacaktır. Bu paragraftan itibaren T harfi ile simgeleyeceğiz.

Hisseden kişiler ise aslında karar verirken değerlere önem veren kişilerdir. Empati yeteneği yüksek, ikili ilişkilerde başarılı kişiler olurlar. Duygular ve başkalarının nasıl düşündüğü, neler hissettiği onlar için önemlidir. Bu paragraftan itibaren F harbi ile simgeleyeceğiz.

Dış Dünya İle Başa Çıkma Şekline Göre: Yagılayan (Judging) – Perceiving (Algılayan)

Kişilerin dış dünyayı nasıl algıladıkları ve olaylara nasıl yaklaştıklarını açıklayan parametredir.

Yargılayan karakterler sağlam kararları tercih ederler. Olayların ayrıntıları onlar için önemlidir. Bir olayın ortaya çıkışı kadar, o süreç de onlar için önemlidir. Kesin ve katı olarak bilinirler. Planlı ve programlı hareket etmeyi severler. Sistem onların ana mottolarındandır. Bu paragraftan itibaren Y harfi ile simgeleyeceğiz.

Algılayan karakterler ise daha rahat ve esnek kişilerdir. Tembelliğe yatkın olmakla birlikte bir olayı kavrama süreleri daha kısadır. İkili ilişkileri başarılı, rutini sevmeyen yapıları vardır. Çok fazla sorgulama ihtiyacı hissetmezler. Bu paragraftan itibaren P harfi ile simgeleyeceğiz.

Yukarıda her bir bölümde verdiğimiz iki kişilik özelliğinden bir tanesinin diğer bölümlerdeki özelliklerden birisiyle oluşturduğu her bir kombinasyon, bir adet kişiliği vermekte. Böylece toplam 16 farklı kişilik özelliği ortaya çıkmaktadır. Aşağıda her bir karakteri ve onların çeşitli kişisel özelliklerini bulabilirisiniz. Her harf üstte belirttiğimiz karakterlerden birisini simgeler.

*Kişisel ya da Grup olarak MBTI testi yaptırmak, karakterlerin daha ayrıntılı yönlerini öğrenmek ya da işe alımlarda bu testi kullanmak için bizimle irtibata geçiniz. *

ISTJ KARAKTER TİPİ

Introvert, Sensing, Thinking, Judgement

Eğer ISTJ karakterli iseniz, netlik ve bilgi ile ilgilenirsiniz. Gözlemlemeyi ve dinlemeyi seviyorsunuz. Sizi geliştireceğine inandığınız net ve anlaşılır bilgilere özel bir ilginiz var. Nerede durduğunuzu bilmek sizin için önemlidir. Çalışırken net hedeflere sahip olmanız gerekir. Gidilecek yolun ve planların belli olması gerekir. Tecrübelerinize güvenirsiniz çünkü kararlarınıza genelde bunlar yön verir.

ISFJ KARAKTER TİPİ

Size en yakın kişilik tipiniz ISFJ ise, özellikle aile, arkadaş ve meşlektaşlarınızla ilgili bilgi ve deneyimlere ihtiyaç duyarsınız. Sessiz kalmayı tercih eden, ciddi bir gözlemcisiniz. Gözlem yeteneğiniz sayesinde insanları daha iyi tanıyabiliyorsunuz. İnsanların duygu ve düşüncelerine dikkat ediyor, ilişkilerinize önem gösteriyorsunuz. Sorumluluklarınızı fazlasıyla ciddiye alan birisiniz.

INTJ KARAKTER TİPİ

Size en yakın karakter tipi INTJ ise, genel anlamda vizyon sahibisiniz diyebiliriz. Bu vizyon, daha çok sizin geleceğinize yöneliktir. Planladığınız geleceğe nasıl ulaşılacağı konusunda özel ve sistematik bir stratejiniz vadır. Başkaları, vizyonunuzu kabul etmekte zorlanabilir. Bu, onlara pratiklikten ya da gerçekçilikten uzak gelebilir. Bu, vizyonunuzu uygularken genelde yalnız olacağınız anlamına gelir.

ISTP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ISTP ise, hem mantıklı hem de pratik bir zihniniz vardır ve bu nedenle somut problemleri çözmekten zevk alırsınız. İşlerin nasıl çalıştığıyla çok ilgileniyorsunuz ve nasıl çalıştıklarını bilmiyorsanız, işleri birbirinden ayırma eğiliminde olabilirsiniz. Ayrıca, kırılmış olan şeyleri düzeltmek için ustalık becerilerinizi kullanmaktan ya da soruşturma çalışmaları yapmaktan, gerçekleri ve ipuçlarını toplamaktan zevk aIıyorsunuz.

ISFP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ISFP ise, hayatınız biraz yapılandırılmamış olsa bile, yaptığınız ve söylediğiniz şeyleri yönlendiren derinden tutulmuş değerleriniz vardır. Muhtemelen başkalarına karşı şefkatli ve hassas bir yaklaşım benimsiyorsunuz. Bu başkalarına göre daha fazla olabilir, çünkü duygularınızı doğrudan ifadelerden ziyade, yaptığınız iyiliklerle gösteriyorsunuz. Muhtemelen uygulamak istediğiniz yaşam tarzınız hakkında güçlü fikir ve idealleriniz var.

INFP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik türünüz INFP ise, derinden tutkulu olduğunuz bazı değerleriniz vardır. Ancak büyük bir ihtimalle bu değerlerin gerçekte ne olduğunu bilen de çok az insan vardır. Duygularınızı direkt olarak ifade etme yolunu pek seçmiyorsunuz. Bunun yerine hayali, metaforik ve indirekt yöntemler seçiyorsunuz. Bu yüzden değerlerinizi, sadece onu anlayabilecek zekada ve incelikte kişilerin bilmesine izin veriyorsunuz.

INTP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik türünüz INTP ise, dünyanın işleyişini yöneten gizli güçlere dair sağlam bir fikre sahipsiniz. Teorik modeller ve açıklamalarla ilgileniyorsunuz ve diğer insanlar kendi teorilerini ortaya koyduklarında, ne kadar doğru veya sağlam olduklarını öğrenmek için onları test etmekten hoşlanıyorsunuz. Zor entelektüel problemleri çözmekten zevk alıyorsunuz ve birkaç karmaşık faktör içerdiğinde bile, herhangi bir durumun arkasındaki gerçek gerçeği anlamaya çalışırsınız.

ESTP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ESTP ise, sonuç odaklı bir sorun çözücüsünüz demektir. İşleri halletmekten ve pratik sorunları çözmek için harekete geçmekten hoşlanıyorsunuz. Çözmeniz gereken acil eylem gerektiren bir kriz olduğunda bunu zevkle yaparsınız. Herhangi bir özel yeteneğiniz varsa (spor, el sanatları, müzik, pazarlama, ikna), bu becerileri somut bir hedefe ulaştırmak için (bir oyun kazanmak, bir satış yapmak veya somut bir şey oluşturmak) uygulamaktan zevk alıyorsunuz.

ESFP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ESFP ise, eyleme yönelik bir kişisiniz. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalışıyorsunuz ve insanlar için somut bir fayda elde etmek için insan becerilerinizi (ve diğer pratik becerilerinizi) uygulamaktan zevk alıyorsunuz. Güçlü bir aciliyet duygusuna sahipsiniz. Efektiflik ve hareket sizin için çok önemli. Bir sorun olduğunda, meslektaşlarınızı konuşmayı bırakıp bir şeyler yapmaya devam etmeye çağırıyorsunuz.

ENFP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik türünüz ENFP ise, o zaman insanlarda gizli potansiyeli algılayan birisiniz. Başkalarını kendileri hakkında yeni perspektifler kazandırmaya teşvik eden tartışmalara veya etkinliklere başlamaktan zevk alırsınız. Özellikle yeni bir çığır açacağına inandığınız, insanlar üzerinde faydalı bir etki potansiyeli olan yeni projeler konusunda heveslisiniz.

ENTP KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ENTP ise, statükoya meydan okuyan, farklı durumlarda gizli potansiyeli veya yeni olasılıkları ortaya çıkarmaya çalışan birisiniz. Projelere başlarsınız ve ne olacağını tam olarak bilip bilmemek sizin için önemli değildir. Bu projenin bir gelişime ya da değişime yol açacağını bilerek, deneysel bir temelde çalışırsınız. Projenin içerisinde siz olacağınız için, sonunda ortaya bir şeyin çıkacağını bilirsiniz. Daha önce yapılmayan ve imkansız görünen bir şey yapmanın zorluğundan ve bu hazdan hoşlanıyorsunuz.

ESTJ KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ESTJ ise dünyanın iyi yönetilmesini ve iyi organize edilmesini istersiniz. İnsanların sahip olduğu roller ve sorumlulukları bilmesinin öneminin bilincindesiniz. Herhangi bir yerleşik süreç veya prosedür yoksa veya bir kaos durumunda, işlerin yapılma biçimine mantıklı bir organizasyon ve yapı sunabilirsiniz. Muhtemelen işinizde fazlasıyla profesyonelsiniz.

ESFJ KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ESFJ ise, ilişkilerde uyuma, işbirliğine ve ekip çalışmasına teşvik etmeye çalışırsınız. Başkalarının ihtiyaçlarını çok önemli, belki de kendi ihtiyaçlarınızdan bile daha önemli olarak görürsünüz. İnsanlara kendilerini değerli hissetirmeyi her zaman başarabilirsiniz. Başkalarını cesaretlendiriyor, motive ediyor, ekip ruhunu oluşturuyor ve insanların ortak bir zeminde buluşarak çatışmanın üstesinden gelmelerini sağlıyorsunuz.

ENFJ KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ENFJ ise, arkadaşlarınızı, ailenizi veya iş arkadaşlarınızı geliştirmeye ve teşvik etmeye çalışan birisiniz. Bazen, onlara kendi potansiyellerini defalarca hatırlatırsınız. Ayrıca ilişkiler veya ekip içindeki potansiyeli geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için bazı durumlarda fazlasıyla zorlayıcı olabiliyorsunuz. Ancak, çatışma yaratacak kadar zorlamıyorsunuz, çünkü ilişkilerinizdeki uyumu korumak sizin için önemlidir.

ENTJ KARAKTER TİPİ

En yakın kişilik tipiniz ENTJ ise, işlerin yapıldığı şekilden daha iyi bir yapı ve organizasyon geliştirmek istiyorsunuz. Hayata yönelik hedeflere ulaşmak için sistemleri ve insanları organize ederek yaşamı kontrol etme eğilimindesiniz. Aynı zamanda geleceğe de göz atıyorsunuz ve sürekli bir iyileştirme süreci arıyorsunuz. Doğru rollerde olmak, hem işlerini yapmak hem de öngördüğünüz iyileştirmeleri uygulamak için uygun becerilere sahip yetkin insanlarla çalışmayı seviyorsunuz.

Kaynaklar:

Kendi kişilik testinizi yapmak isterseniz bu adrese tıklayınız

Related articles

Bruce-Tuckman-5-asamali-grup-dinamigi-teorisi

Bruce Tuckman 5 Aşamalı Grup Dinamiği Teorisi

Düzgün bir sistemde, takım olarak kısa zamanda efektif bir üretim gerçekleştirmek mümkündür. Ancak bunu hayata geçirmek her zaman çok kolay değildir. Çünkü bireylerin yalnızken ve takım halindeyken gösterdikleri davranışları birbirinden farklı olabilir. Ancak bu davranışlar yeteri kadar gözlemlenebilirse, başta bahsettiğimiz düzgün bir sistemin ortaya çıkması pekala mümkündür. Psiokoloji Doktoru olan Bruce Tuckman, 1965 yılında takım […]

Learn More
catisma-yonetimi

Çatışma Stratejileri – Kenneth Tomas ve Ralph Kilmann

K. Tomas & Ralph Kilmann Çatışma Stratejileri Teorisi Kenneth Tomas ve Ralph Kilmann çatışma yöntemleri ile ilgili yaptıkları çalışmada, çatışmaların 5 farklı şekilde ele alındığını belirtirler. Bu 5 farklı çatışma stratejisi, kişilerin aslında farkında olmadan başvurdukları durumlardır. Bireyler ya da gruplar, bu farkındalığa sahip olduklarında ise çatışma yönetimini daha uygun ele alıp, verimli ve yapıcı […]

Learn More
hayvanlar-alemi

Hayvanlar Alemi Temalı Çatışma Stratejileri

Çatışma stratejileri genel olarak aşağı yukarı aynı olsa da farklı  tarzda yaklaşımları içerir. Bunlardan birisi de hayvanlar alemini içeren yaklaşım çeşitidir. Tomas ve Kilmann’ın 5 ana çatışma stratejisinin etrafında kurgulanmış, hayvan davranışlarını içeren bu yaklaşımlar, çatışma yöntemlerinin daha kolay içselleştirilmesinde kullanılır. Köpek Balığı Yöntemi – The Competitive Shark “Ya benim yolum ya da hiç!” Bu […]

Learn More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish